A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Nowy autobus dla DPS w Zochcinku

 

 

 

W dniu 6 listopada mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku przekazany został nowy autobus. Piękny mercedes wyposażony został w 24 miejsca siedzące, z możliwością umieszczenia dwóch wózków inwalidzkich. Pojazd w 70% sfinansowany został przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Opatowskiego. W ręce dyrektora Jarosława Basaka samochód przekazała kierownik PCPR pani Katarzyna Ambryszewska. Dyrektor Basak serdecznie podziękował i poinformował, że autobus posłuży do transportu mieszkańców na Warsztaty Terapii Zajęciowej i wyjazdy integracyjne. Obecni na przekazaniu busa mieszkańcy z ciekawością zwiedzili wnętrze pojazdu, sprawdzając jego komfort i udogodnienia.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates