A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

ZABAWA ANDRZEJKOWA - 2018

 

 

 

W dnu 30 listopada zgodnie z tradycją odbyła się zabawa andrzejkowa dla naszych mieszkańców, zorganizowana przez instruktorów terapii zajęciowej. Dzień św. Andrzeja jest specjalną okazją do organizowania hucznych zabaw i wróżb przed rozpoczynającym się Adwentem. O profesjonalną oprawę muzyczną zadbali instruktorzy T.Z. w programie zabawy, oprócz dobrej muzyki nie zabrakło wróżb andrzejkowych: wróżba lania wosku, wróżba z butami i wróżba przepowiadania imion przyszłych partnerów. Dobra muzyka, wspólna zabawa oraz wróżby andrzejkowe wprawiły mieszkańców w doskonały, radosny i pogodny nastrój. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, tańcom, pląsom nie było końca, a na twarzach mieszkańców dominował uśmiech.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates