A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2018

 

 

 

W dniu 22 listopada 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Opatowski Tomasz Staniek, vice Starosta Opatowski Malgorzata Jalowska oraz Kierownik PCPR w Opatowie Katarzyna Ambryszewska. Część oficjalna przebiegała w atmosferze życzeń i gratulacji z okazji przypadającego 21 listopada święta Pracownika Socjalnego. Życzenia zadowolenie i satysfakcji z pracy, której wykonywane wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także zrozumienia ludzkiej słabości, złożył wszystkim pracownikom Pan Starosta Tomasz Staniek oraz Kierownik PCPR Katarzyna Ambryszewska. Na ręce pana Dyrektora Jarosława Basaka Starosta Opatowski przekazał list gratulacyjny, w który dziękuje pracownikom za wkład pracy na rzecz mieszkańców Domu oraz ciepłe słowa, wytrwałość, cierpliwość, zrozumienie i uśmiech na twarzy, który przynosi ukojenie podopiecznym. Część oficjalną zakończył spotkanie pracowników przy kawie i słodkim poczęstunku.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates