A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

KURS KOMPUTEROWY „E- KOMPETENTNI PO 50” DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

 

 

 

21 grudnia 2018 roku odbyło się podsumowanie kursu komputerowego „E-kompetentni po 50” dla mieszkańców DPS w Zochcinku. Kurs, który prowadzili pracownicy DPS trwał 152 godziny, a uczestniczyło w nim 14 pensjonariuszy naszego domu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach kursanci zdobyli podstawową wiedzę nt. obsługi komputera. Za udział w kursie mieszkańcy z rąk vice dyrektora Marcina Opałki dostali certyfikaty ukończenia kursu.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates