POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

21 MARCA - POWITANIE WIOSNY

 

 

 

Marzec kończy zimę i zwiastuje wiosnę, jej astronomiczny początek wyznaczono na 21 marca. Zgodnie z tradycją mieszkańcy naszego Domu świętowali powitanie wiosny. Na zajęciach terapii wykonali kukłę Marzanny, a w pierwszy dzień wiosny wyruszyliśmy barwnym korowodem na spacer nad wodę. Przy wtórze piosenek gromada dotarła na miejsce gdzie dokonało się symboliczne spalenie Marzanny. ŻEGNAJ ZIMO - WITAJ WIOSNO.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates