POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

XXVII OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ZGÓRSKO 2019

 

 

 

W dniu 28 czerwca 2019 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku uczestniczyli w XXVII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Zgórsku. W zawodach wzięło udział dwadzieścia drużyn sportowych Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawodnicy DPS w składzie: Edyta Drozdowska, Janusz Andre, Dariusz Skowronek, Robert Nowicki, Zdzisław Słowik i Stanisław Babula rywalizowali w konkurencjach: rzut piłką do kosza, skoku w dal, biegu na 40m, slalomie z piłką i rzucie piłką lekarską. Rywalizacja wśród zawodników była bardzo zacięta, ale prowadzona w duchu zasad fair-play. Złoty medal w konkurencji slalom z piłką zdobył mieszkaniec naszego Domu Robert Nowicki. Czwarte miejsce w konkurencji rzut piłką lekarską wynikiem 10,5 m zdobył Stanisław Babula. Za udział w olimpiadzie cały zespół otrzymał nagrody rzeczowe. Mieszkańcy wrócili w Olimpiady pełni wrażeń, bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników sportowych.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates