A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Nasz zespół na 27. Świętokrzyskim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku

W połowie października, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wzięli udział w 27. Świętokrzyskim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku. W przeglądzie, łącznie wzięło udział 25 zespołów placówek pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego. Za udział w przeglądzie nasz zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates