A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Previous Next

Wojsko pomogło w czasie kwarantanny

Podczas kwarantanny wojsko dbało o potrzeby naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Odwiedzili nas: podpułkownik Arkadiusz Nenutil, dowódca 102. Batalionu Lekkiej Piechoty stacjonującej w Sandomierzu, wchodzącego wchodzi w skład 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz starszy podchorąży Marta Korzynek. Za troskę w imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, dziękował starosta opatowski Tomasz Staniek i dyrektor DPS Jarosław Basak.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates