A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Święto Wszystkich Świętych – pamiętamy o zmarłych

 

1 i 2 listopada każdego roku obchodzimy święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jest to czas na zadumę i nostalgię wobec naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności.

Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, pamiętają o tych mieszkańcach, którzy odeszli do wieczności. Tradycyjnie przed Świętem Wszystkich Świętych kadra oraz pensjonariusze DPSu odwiedzają groby zmarłych mieszkańców spoczywających na opatowskim cmentarzu, porządkując i sprzątając ich groby, składając wieńce i kwiaty oraz zapalając znicze, które wyrażają szacunek i pamięć wobec zmarłych.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates