POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

WIGILIA W NASZYM DOMU - 2017

 

Wieczór wigilijny to najbardziej uroczysty wieczór roku, czas serdecznych spotkań, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń przy stole nakrytym białym obrusem. W dniu 22 grudnia mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku razem zasiedli do wigilijnego stołu. Tradycyjne kolędy i pastorałki zaśpiewał zespół mieszkańców „Relaks” wprowadzając wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Życzenia świąteczno-noworoczne złożył wszystkim obecnym Pan Dyrektor Jarosław Basak, dziękując jednocześnie pracownikom za trud i poświęcenie jaki wkładają w swoją codzienną pracę z podopiecznymi. Życzenia świąteczne w imieniu własnym i starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka złożyła również Radna Powiatu opatowskiego Pani Aneta Bławat. Przy dźwiękach kolęd łamano się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. Wieczór wigilijny upłynął w rodzinnej, miłej i świątecznej atmosferze. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca, a w nie jednym oku pojawiły się łzy wzruszenia.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates