A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

 

W dniu 16.05 w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbyła się wizyta studyjna mająca na celu prezentację rozwiązań w instytucjach pomocy społecznej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich i Regionalnych Centrów Polityki Społecznej mieli okazję zwiedzić zrewitalizowane budynki DPS oraz poznać nowopowstałe formy terapii. Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja zmian, jakie dokonały się dzięki funduszom szwajcarskim. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zwiedzili m. in. nowe lokale aktywizujące, pracownię techniczną i salę doświadczania świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zmodernizowane akweny wodne, na których ochotnicy mogli spróbować swoich sił w pływaniu rowerkiem wodnym. Wizyta zakończyła się spacerem po parku oraz zwiedzaniem mini zwierzyńca.

Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk
oraz Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku
zapraszają Mieszkańców Powiatu Opatowskiego na
Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promujący efekt wdrożenia SPPW

Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk
oraz Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

zapraszają Mieszkańców Powiatu Opatowskiego na Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promujący efekt wdrożenia SPPW
20 maja 2017, godzina 10:00

PROGRAM IMPREZY

10:00 – 12:00 Rozgrywki sportowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Opatowie.
12:00 – 12:30 Koncert Opatowskiej Orkiestry Dętej

 

Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.
z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Zgodnie z tradycją naszego Domu, jak co roku, świętujemy nadejście wiosny. Mieszkańcy w ramach zajęć terapeutycznych przygotowali kukłę – Marzannę. W dniu 21 marca 2017 roku, barwny korowód wyruszył z budynku nad stawy, aby spalić i pozbyć się „zimowej pani”. Podczas ceremonii spalenia Marzanny wszyscy nasi podopieczni śpiewali piosenki i recytowali wiersze o wiośnie. Wszyscy miło i sympatycznie spędzili czas.

 

Każdego roku z okazji Dnia Kobiet odbywa się w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku uroczyste spotkanie, adresowane do wszystkich pań - zarówno mieszkanek jak i tych pracujących w DPS-ie.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DPS – Jarosław Basak, składając wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Zespół „Relaks” mieszkańców DPS w Zochcinku specjalnie na tę okazję przygotował program słowno-muzyczny, składający się z wierszy poświęconych kobietom. Wiele z tych humorystycznych wierszyków wywołało szczery uśmiech na twarzach naszych pań. Po zakończeniu akademii, każda z pań została obdarowana kwiatkiem, wykonanym na zajęciach terapeutycznych przez męską część społeczności DPS.

 

W dniu 6 marca 2017 r. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E. ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz podczas wizytacji klasztoru oo. Bernardynów parafii Wniebowzięcia NMP w Opatowie odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. W znajdującej się na terenie obiektu kaplicy dostojnego gościa przywitał Dyrektor DPS Jarosław Basak. Następnie mieszkańcy zgromadzeni w sali gastro-terapii powitali J.E. Biskupa, pieśnią "Barka", którą wykonali przy akompaniamencie pianina. Dyrektor DPS w skrócie przedstawił zakres działalności Domu. Wspólna modlitwa oraz uroczyste błogosławieństwo Księdza Biskupa było kulminacyjnym punktem spotkania z naszą wspólnotą. Na pamiątkę wizyty mieszkańcy i pracownicy otrzymali pamiątkowe obrazki. Wizyta Księdza Biskupa w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku była zaszczytem i wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników Domu.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates