POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

 

W dniu 16.05 w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbyła się wizyta studyjna mająca na celu prezentację rozwiązań w instytucjach pomocy społecznej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich i Regionalnych Centrów Polityki Społecznej mieli okazję zwiedzić zrewitalizowane budynki DPS oraz poznać nowopowstałe formy terapii. Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja zmian, jakie dokonały się dzięki funduszom szwajcarskim. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zwiedzili m. in. nowe lokale aktywizujące, pracownię techniczną i salę doświadczania świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zmodernizowane akweny wodne, na których ochotnicy mogli spróbować swoich sił w pływaniu rowerkiem wodnym. Wizyta zakończyła się spacerem po parku oraz zwiedzaniem mini zwierzyńca.

Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk
oraz Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku
zapraszają Mieszkańców Powiatu Opatowskiego na
Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promujący efekt wdrożenia SPPW

Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk
oraz Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

zapraszają Mieszkańców Powiatu Opatowskiego na Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promujący efekt wdrożenia SPPW
20 maja 2017, godzina 10:00

PROGRAM IMPREZY

10:00 – 12:00 Rozgrywki sportowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Opatowie.
12:00 – 12:30 Koncert Opatowskiej Orkiestry Dętej

 

Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.
z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Zgodnie z tradycją naszego Domu, jak co roku, świętujemy nadejście wiosny. Mieszkańcy w ramach zajęć terapeutycznych przygotowali kukłę – Marzannę. W dniu 21 marca 2017 roku, barwny korowód wyruszył z budynku nad stawy, aby spalić i pozbyć się „zimowej pani”. Podczas ceremonii spalenia Marzanny wszyscy nasi podopieczni śpiewali piosenki i recytowali wiersze o wiośnie. Wszyscy miło i sympatycznie spędzili czas.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates