Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !

21 marca 2013 r.WIZYTACJA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W DPS ZOCHCINEK

W dniu 21 marca bieżącego roku w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbyła się wizytacja członków Komisji Oceny Projektów wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu nr. 1/2012/KIK/57. Wizytacja członków Komisji miała na celu weryfikację informacji zawartej w studium wykonalności oraz ocenę potrzeby realizacji Projektu.