POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa i montaż wyposażenia

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż wyposażenia do Domu pomocy Społecznej w Opatowie

 

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 14.05.2018r.

Ogłoszenie nr 544007-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia do Domu pomocy Społecznej w Opatowie.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11.06.2018r.


Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 500117947-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.

Ogłoszenie nr 500112093-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.

Ogłoszenie nr 500112201-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.

Ogłoszenie nr 500112684-N-2018 z dnia 21-05-2018 r..

Ogłoszenie nr 500112894-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates