POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyjazd integracyjny.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Organizacja i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu integracyjnego.

 

Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyjazd integracyjny.

Organizacja i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu integracyjnego.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 25 maja 2018r.

Ogłoszenie nr 563919-N-2018 z dnia 2018-05-25 r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w ZochcinkuOrganizacja i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu integracyjnych (10 pełnych dni pobytu) dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 2018-06-04, godzina: 10:00,

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 2018-06-30


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates