A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Organizacja i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu integracyjnego.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Organizacja i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu integracyjnego.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 25 Maja 2018 r.

Ogłoszenie nr 563919-N-2018 z dnia 2018-05-25 r.

TERMIN OTWARCIA OFERT

2018-06-04, godzina: 10:00,


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates