A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa autobusu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 27 lipca 2018r.

Ogłoszenie nr 596068-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

TREŚĆ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z ilością miejsc dla 24 osób włącznie z fotelem kierowcy (22+1+1) z dwoma miejscami na wózki dla osób niepełnosprawnych (przy demontażu tylnych foteli).  

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2018-08-03, godzina: 11:30

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 2018-11-30.


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates