A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 06 września 2018r.

Ogłoszenie nr 613505-N-2018 z dnia 2018-09-06 r. 

TREŚĆ

 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z ilością miejsc dla 24 siedzących włącznie z fotelem kierowcy (22+1+1) z dwoma miejscami na wózki dla osób niepełnosprawnych (przy demontażu tylnych foteli), wraz z osprzętem (najazdy, pasy bezpieczeństwa dla wózków i osób na wózkach, listwy podłogowe). 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2018-09-14, godzina: 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 2018-11-30.


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates