A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. ”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

 

TREŚĆ

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 06 września 2018r.

Ogłoszenie nr 613505-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

 

Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates