POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zrealizowanie usług w charakterze Doradztwa Zawodowego dla 100 uczestników projektu „My samodzielni”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zrealizowanie usług w charakterze Doradztwa Zawodowego dla 100 uczestników projektu „My samodzielni”.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zrealizowanie usług w charakterze Doradztwa Zawodowego dla 100 uczestników projektu „My samodzielni”.

 


Po kliknięciu w odnośnik nastąpi przekierowanie na stronę ogłoszenia: Link do ogłoszenia!

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TREŚĆ

 Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług w charakterze Doradztwa Zawodowego (CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe), dla 100 osób – uczestników projektu, w tym 50 osób stanowią osoby niepełnosprawne (uczestnicy WTZ) w wymiarze 10h/m-c w formie zajęć indywidualnych (średnio co drugi miesiąc) oraz 10h/m-c w formie zajęć grupowych (średnio co drugi miesiąc) przez okres styczeń – grudzień 2019r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do dnia 18-12-2018.


ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates