A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 07 sierpnia 2020r.

TREŚĆ

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku w asortymencie wyszczególnionym w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji z podziałem na części: Część I – różne produkty spożywcze Część II – produkty mięsno – wędliniarskie Część III – produkty mleczarskie Część IV – pieczywo Część V – mrożonki, ryby  

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 2020-08-24, godzina: 09:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Do 2021-09-11.

Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates