A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - BUDOWA ALTANY - „DOMU PSZCZELARZA” W RAMACH INWESTYCJI „PSZCZELI ŚWIAT – BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

BUDOWA ALTANY -  „DOMU PSZCZELARZA”  W RAMACH INWESTYCJI   „PSZCZELI ŚWIAT – BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”  

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe

TREŚĆ

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na - BUDOWA ALTANY - „DOMU PSZCZELARZA” W RAMACH INWESTYCJI „PSZCZELI ŚWIAT – BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”  

TERMIN SKŁADANIA OFERT

24 września 2020r. do godz. 9:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do dnia 12.11.2020r.

Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates