A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 21 czerwca 2017r.

Ogłoszenie nr 536232-N-2017 z dnia 2017-06-21r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

31 października 2018r.


Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 536232-N-2017 z dnia 2017-06-21r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates