A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Sprzedaży i sukcesywnej dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

 

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na dostawę oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 14 listopada 2017.

Ogłoszenie nr 500083503-N-2018

 

Znak sprawy:

ZP.26.9.2017.


Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates