A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż wyposażenia.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Opatowie.

 

Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

 

 

!! UWAGA !!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dostawa i montaż wyposażenia

 

Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż wyposażenia.

Dostawa i montaż wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Opatowie.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 12 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie nr 544007-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

TREŚĆ

Dostawa i montaż wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Opatowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

20 kwietnia 2018r. do godz. 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od 4 czerwca 2018r. do 11 czerwca 2018r.


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates