A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

WYCIECZKA DO KRAKOWA

 

 

 

Dnia 10.07.2019r. udaliśmy się na wycieczkę integracyjną do Krakowa. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Jaskini Smoka, następnie wybraliśmy się na Wawel. Podziwialiśmy piękną katedrę i słynny Dzwon Zygmunta, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Spacerem udaliśmy się na dalsze zwiedzanie Krakowa – Stare Miasto gdzie podziwialiśmy takie zabytki jak: główny Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki i Okno Papieskie. Na krakowskim rynku był czas na pyszne lody i krakowskie precelki. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na obiad. Dla naszych mieszkańców był to wyjątkowy czas powrotu do wspomnień z lat młodości. Pełni radosnych przeżyć wróciliśmy cali i zdrowi choć trochę zmęczeni do naszego domu.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates