A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Powitanie wiosny w DPS w Zochcinku

 

Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.
z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Zgodnie z tradycją naszego Domu, jak co roku, świętujemy nadejście wiosny. Mieszkańcy w ramach zajęć terapeutycznych przygotowali kukłę – Marzannę. W dniu 21 marca 2017 roku, barwny korowód wyruszył z budynku nad stawy, aby spalić i pozbyć się „zimowej pani”. Podczas ceremonii spalenia Marzanny wszyscy nasi podopieczni śpiewali piosenki i recytowali wiersze o wiośnie. Wszyscy miło i sympatycznie spędzili czas.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates