A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Previous Next

Festiwal piosenki różnej w DPS Zochcinek

13 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbył się festiwal piosenki różnej "Po prostu piątek 13-go". W festiwalu wzięło udział 11 placówek pomocy społecznej z powiatu opatowskiego. Zespoły prezentowały piosenki, skecze i tańce. Zespół "Relaks" mieszkańców DPS Zochcinek zaprezentował publiczności trzy piosenki. Obecnością zaszczycili festiwal: Starosta Opatowski Tomasz Staniek i Wicestarosta Małgorzata Jalowska. Za udział w festiwalu uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates