A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Ma talent gry na gitarze

Wśród wielu utalentowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, odkryliśmy u siebie kolejną, uzdolnioną osobę. Pan Mirek mieszkający w filiii DPS w Opatowie,znakomicie gra na gitarze klasycznej. W trakcie rozmów z mieszkańcem, pan Mirek przyznał, że w przeszłości grał na gitarze.

Ku zaskoczeniu instruktora, gdy mieszkaniec dostał do ręki instrument, bez namysłu zagrał wymagające melodie. Teraz pod czujnym okiem instruktora szlifuje on swój talent. Mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy p. Mirka występującego przed szerszą publicznością.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates