A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Previous Next

Tysiące litrów mleka i soku w darze od rządu

10 tysięcy litrów mleka w opakowaniach 0,25 litra oraz 2,3 tys. litrów soku owocowego w opakowaniach 0,2 l otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach.

Dostawcą produktów jest Spółdzielnia Mleczarska "Argo" Dorota Skuza z powiatu buskiego.

Wicestarosta opatowski, Małgorzata Jalowska podkreśliła, że to ogromne wsparcie, szczególnie teraz, w dobie pandemii. Z kolei Jarosław Basak, dyrektor DPS w Zochcinku dodał, że w dwóch domach mieszka 267 osób i 160 osób korzysta z Warsztatów Terapii Zajęciowej i każda pomoc jest na wagę złota.

Produkty przekazał Jacek Toś, dyrektor kieleckiego Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach. Wyjaśnił, że zarówno mleko jak i soki pierwotnie miały zostać przekazane do szkół w ramach "Programu dla szkół" ale zamknięcie placówek edukacyjnych spowodowane koronawirusem zatrzymało produkty na magazynie i nie zostały one tam dostarczone.

- Jeszcze przed wybuchem epidemii, większość środków spożywczych była gotowa już w magazynach, a termin ważności wciąż obowiązuje - podkreśla Jacek Toś. - Chcieliśmy uniknąć przeterminowania i przekazaliśmy w pierwszej kolejności do miejsc, w których są osoby słabsze: szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka - uzupełnia dyrektor Toś.

Produkty żywnościowe przekazano za darmo.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates