A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Previous Next

Zawody piłkarskie w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Zawody piłkarskie w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W ramach terapii zajęciowej w naszym Domu odbyły się integracyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe mieszkańców DPS oraz uczestników WTZ. Mieszkańcy i uczestnicy WTZ podczas zajęć sportowych rywalizowali w konkurencjach: slalomu z piłką, rzut piłką do kosza i w dal oraz trenowali strzały do bramki. .

Zajęcia zakończyły się meczem piłkarskim pomiędzy zespołami DPS i WTZ. Wszyscy zadowoleni i uśmiechem na ustach spędzili aktywnie czas na terenach zielonych DPS

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates