A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Wizyta studyjna przedstawicieli instytucji społecznych

 

W dniu 16.05 w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbyła się wizyta studyjna mająca na celu prezentację rozwiązań w instytucjach pomocy społecznej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich i Regionalnych Centrów Polityki Społecznej mieli okazję zwiedzić zrewitalizowane budynki DPS oraz poznać nowopowstałe formy terapii. Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja zmian, jakie dokonały się dzięki funduszom szwajcarskim. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zwiedzili m. in. nowe lokale aktywizujące, pracownię techniczną i salę doświadczania świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zmodernizowane akweny wodne, na których ochotnicy mogli spróbować swoich sił w pływaniu rowerkiem wodnym. Wizyta zakończyła się spacerem po parku oraz zwiedzaniem mini zwierzyńca.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates