A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Wizyta Biskupa sandomierskiego w Zochcinku

 

W dniu 6 marca 2017 r. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E. ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz podczas wizytacji klasztoru oo. Bernardynów parafii Wniebowzięcia NMP w Opatowie odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. W znajdującej się na terenie obiektu kaplicy dostojnego gościa przywitał Dyrektor DPS Jarosław Basak. Następnie mieszkańcy zgromadzeni w sali gastro-terapii powitali J.E. Biskupa, pieśnią "Barka", którą wykonali przy akompaniamencie pianina. Dyrektor DPS w skrócie przedstawił zakres działalności Domu. Wspólna modlitwa oraz uroczyste błogosławieństwo Księdza Biskupa było kulminacyjnym punktem spotkania z naszą wspólnotą. Na pamiątkę wizyty mieszkańcy i pracownicy otrzymali pamiątkowe obrazki. Wizyta Księdza Biskupa w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku była zaszczytem i wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników Domu.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates