A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

NASZA HISTORIA

 

"DWOREK"

Historia powstania Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku sięga roku 1950, gdy w wyniku parcelacji majątku Państwa Jagnińskich powstaje Ośrodek Rolny. W następstwie dalszych działań, na bazie tego Ośrodka oraz posiadanego zaplecza mieszkalnego w postaci drewnianego dworku powstaje Państwowy Dom Opieki dla Dorosłych - ludzi starych, ułomnych, samotnych i bezdomnych.

 


 

Był to Dom koedukacyjny, mieszkało w nim 50-60 osób. Życie codzienne mieszkańców Domu wypełniała praca w gospodarstwie pomocniczym.

 


 

W dniu 4.04.1972 roku Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w sprawie domów pomocy społecznej, przekształcono Państwowy Dom Opieki dla Dorosłych na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przeznaczony dla osób upośledzonych umysłowo. Tym samym, Dom stał się samodzielną budżetową jednostką organizacyjną, objętą terenowym budżetem Wojewódzkiej Rady Narodowej i podporządkowany został bezpośrednio Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach.


 

W roku 1975, wskutek reorganizacji administracyjnej kraju, Dom Pomocy znalazł się na terenie nowopowstałego województwa tarnobrzeskiego.

 


 

BUDYNEK PRACY CHRONIONEJ

Rok 1990 - przekazanie terenu pod budowę budynku pracy chronionej wskład którego wchodzą:

- pawilon pracy chronionej,
- budynek warsztatów,
- budynek magazynowo-garażowy.

29.09.1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej.

 


 BLOK MIESZKALNY "A"

Rok 1990 - przekazanie terenu pod budowę bloku mieszkalnego "A". 29.09.1992 roku następuje otwarcie bloku mieszkalnego "A", który mieści 72 łóżka w pokojach 2 - osobowych z rozbudowanym zapleczem lekarsko-pielęgniarskim i kaplicą dla mieszkańców.

 

 


 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

W roku 1991 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków oraz drugiego bloku mieszkalnego "B". Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1992 roku. Po podłączeniu ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji wiejskiej, z dniem 06.09.2005 roku oczyszczalnia ścieków została wyłączona z eksploatacji.

 


 BLOK MIESZKALNY "B"

W roku 1991 rozpoczęto budowę drugiego bloku mieszkalnego "B". 15.02.2002 roku odbyło się uroczyste otwarcie dwóch kondygnacji bloku "B" (mieszkalno - gospodarczego). Parter z przeznaczeniem dla 22 pań, piwnice z kotłownią, pralnią oraz blokiem rehabilitacji.

 


 

 

W dniu 15 marca 2005 roku Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku obchodził podwójne święto: jubileusz 55-lecia funkcjonowania Domu oraz przekazanie do użytku pozostałych kondygnacji budynku mieszkalnego "B" dla mieszkańców.

 


 

60 ROCZNICA POWSTANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU

W dniu 23 lipca 2010 roku obchodziliśmy 60-tą rocznicę powstania Domu. Obecnie Dom dysponuje 155 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates