A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

GASTROTERAPIA


W pracowni gastroterapii codziennie mieszkańcy naszego domu pod opieką instruktora przygotowują posiłki, które następnie wspólnie degustują. Okazjonalnie przygotowują również słodki poczęstunek.

W pracowni tej mieszkańcy przygotowują różnorodne potrawy: zupy, kanapki, sałatki i cieszące się największą popularnością ciasta oraz kiszonki, mrożonki, dżemy, zimowe sałatki.

Na zajęciach w pracowni gastroterapii, która została wyposażona w nowe meble kuchenne stoliki i krzesła oraz w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego mieszkaniec ma możliwość: nauki przygotowania prostych posiłków; poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ (m.in.: gofrownicy, czajnika bezprzewodowego, frytkownicy, kuchenki elektrycznej i mikrofalowej, robota kuchennego, itd.); nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym; poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania; wyrabiania samodzielności i doskonalenia czynności samoobsługowych; nauki i doskonalenia umiejętności nakrywania i dekorowania stołu; wdrażania prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków; wyrabiania nawyków higienicznych i estetycznych podczas wykonywania czynności kulinarnych.

Zajęcia te oparto na następujących metodach: wykładzie, pogadance, dyskusji, opisywaniu, samodzielnej pracy - metodzie praktycznej, pokazie, wyjaśnianiu, rozwijaniu umiejętności, instruktażu, metodzie wzrokowej, metodzie słuchowej, metodzie dotykowej, metodzie smakowej, metodzie węchowej. Mają one rozwijać zdolności kształcenia i doskonalenia strony manualnej i intelektualnej.

 

Nasi podopieczni bardzo lubią korzystać z tej formy terapii, chętnie przychodzą na zajęcia z własną inicjatywą i pomysłami na nowe różnorodne potrawy, chętnie je wykonują i przygotowują a najlepszym momentem podczas zajęć jest ich wspólna degustacja. Mieszkańcy na zakończenie zajęć są bardzo dumni i szczęśliwi, że udało im się przygotować tak wspaniałe posiłki, które wszystkim tak bardzo smakują.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates