A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

SILWOTERAPIA


 

Silwoterapia to rodzaj terapii poprzez kontakt z przyrodą, wycieczki, spacery, obserwację środowiska, czerpanie energii z otaczającej natury. Terapia ta pozwala na zrelaksowanie się i wyciszanie osobom, które przeżywają stres, są pod wpływem napięć emocjonalnych i nerwowych.

 

W ramach zajęć z silwoterapii, prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, mieszkańcy pod kierunkiem opiekuna pielęgnują roślinność oraz dbają o czystość i porządek na terenie ogrodu. Terapeuta dostosowuje zajęcia do możliwości fizycznych mieszkańców, prowadząc je w formie biernej i czynnej. Bierny udział mieszkańca polega na obserwacji pracy innych mieszkańców w przydomowym ogródku kwiatowym i warzywnym, obserwowaniu przyrody podczas spacerów na terenie domu. Czynną formą udziału w zajęciach jest dbanie o rośliny doniczkowe w pomieszczeniach domu oraz wykonywanie różnych prac w przydomowym ogródku warzywnym i kwiatowym. Instruktor terapii zajęciowej wspólnie z mieszkańcami przygotowuje grządki do wysiewu roślin, uczy mieszkańców rozpoznawania i sposobów wysiewania nasion, sadzenia sadzonek, usuwania chwastów, pielęgnacji warzyw, umiejętnego wykorzystania wyhodowanych roślin i kwiatów. Wyhodowane warzywa mieszkańcy Domu umiejętnie wykorzystują w ramach innych zajęć, a mianowicie w terapii kulinarnej, natomiast kwiaty z przydomowego ogródka wykorzystywane są przez mieszkańców do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych i bukietów. Dobre efekty pracy uczestnicy silwoterapii osiągnęli również w hodowli roślin doniczkowych. Z dużym powodzeniem rozmnażają kwiaty z własnych zaszczepek. Wyhodowane kwiaty doniczkowe ozdabiają pokoje mieszkańców i pomieszczenia Domu, co dla mieszkańców jest dodatkową motywacją do pracy w ramach silwoterapii.


Terapia realizuje swoje założenia poprzez:
- oddziaływanie pięknem przyrody
- kontakt ze zwierzętami i przyrodą
- praktyczne zajęcia przyrodnicze ( uprawa roślin doniczkowych i ogródków itp.)
- rozwijanie zainteresowań przyrodą
- zbieranie materiałów przyrodniczych
- organizacja spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy oraz spacery po terenie domu
- spotkania z książką w plenerze
- przygotowywanie ognisk i grilli
- śpiewanie piosenek w plenerze
- trening w zakresie utrzymania higieny osobistej i estetyki wyglądu
- zabawy usprawniające na świeżym powietrzu
- techniki edukacji zdrowotnej i ekologicznej
- korzystanie z dóbr kultury
- spotkania integracyjne
- pomoc w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych poprzez silwoterapię

 

W naszym Domu mieszkańcy mają możliwość korzystania z wszystkich założeń silwoterapii. W ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego zrewitalizowano stawy oraz ścieżki przyrodnicze, zagospodarowano teren Domu, przebudowano drogi wewnętrzne, ciągi komunikacji pieszej z parkingiem oraz oświetlono teren, dzięki czemu, mieszkańcy domu aktywnie spędzają czas wolny spacerując po ścieżkach na terenie placówki, zachwycając się pięknem przyrody. Dodatkową atrakcją silwoterapii dla naszych mieszkańców jest możliwość popływania rowerem wodnym i pontonami na stawach. Zajęcia na rowerze wodnym i pontonach prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników DPS Pana Pawła Partykę i Pana Pawła Adamskiego. Dzięki pływaniu na sprzęcie wodnym mieszkańcy chociaż w małym stopniu poznają świat wodny, niektóre gatunki ryb oraz roślinności. Na terenie naszego Domu są wyznaczone odpowiednie miejsca ogniskowe i grillowe, co również uatrakcyjnia ofertę silwoterapii dla mieszkańców. Różnorodność form zajęć proponowanych przez opiekunów sprawia, iż trudno odróżnić, co jest pracą, a co relaksem, a co za tym idzie –mieszkańcy wykonują chętnie i z przyjemnością korzystają z tej bardzo atrakcyjnej formy terapii.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates