A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

TERAPIA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA


„Jestem tylko jeden, ale przecież jestem jeden
Nie mogę zrobić wszystkiego,
ale przecież mogę zrobić coś niecoś.
A ponieważ nie mogę zroić wszystkiego,
nie odmówię zrobienia tego co zrobić potrafię"
~E.E.Hale

 

 

Terapia doświadczania świata ma postać "naukowej zabawy", w której uczestnik jest przekonany, że razem z terapeutą tworzy własne zajęcia. Celem terapii jest dostarczanie w sposób kontrolowany odpowiedniej liczby bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Podczas terapii nie uczy się konkretnych umiejętności, one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta dobiera trudność ćwiczeń do uczestnika, tak aby mógł im sprostać. Systematycznie przechodzi do coraz trudniejszych zadań. Uczestnik czując, że odnosi sukcesy podnosi swą samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Zmienia się obraz uczestnika i jego funkcjonowanie w środowisku.

Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność czynnościom w ramach terapii uczestnik może poprawić:
- funkcjonowanie emocjonalne
- uwagę i koncentrację
- zdolności wzrokowe i słuchowe
- sprawność w zakresie motoryki małej i dużej
- samoświadomość i samoocenę.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates