A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

ZAJĘCIA TECHCNICZNE


 

Dużą popularnością wśród oferowanych przez nasz dom terapii cieszy się pracownia zajęć technicznych. W pracowni tej mieszkańcy DPS w Zochcinku wykonują czynności związane z trasowaniem i obróbką drewna: piłowaniem, struganiem, wierceniem, dłutowaniem, toczeniem, wykańczaniem powierzchni, klejeniem, barwieniem i malowaniem.

 

Pracownia oferuje naszym podopiecznym usprawnienie funkcji manualnych. W czasie trwania zajęć uczestnicy nabywają umiejętności: cięcia drewna, przybijania gwoździ, posługiwania się zszywaczem tapicerskim, czyszczenia drewna papierem ściernym, wiercenia wiertarką stołową, klejenie ram, wycinania w sklejce oraz w drzewie wyrzynarką, polerowania drewna, wyrównywania nierówności drewna, posługiwania się szlifierką elektryczną, cięcia płótna, malowania.

 

Podczas zajęć w pracowni mieszkańcy poznają i rozróżniają narzędzia stolarskie oraz uczą się nimi posługiwać(młotek, piła ręczna, ścisk stolarski, wiertarka) w zależności od ich możliwości. Nasi podopieczni poprzez uczestnictwo w terapii przestrzegają zasad bezpieczeństwa pracy; uczą się samodzielności w przygotowaniu stanowiska, zachowania ładu i porządku. Na terapii mieszkańcy kształtują własne postawy (dokładność, odpowiedzialność, punktualność). Pracownia prowadzi naukę posługiwania się podstawowymi narzędziami stolarskimi, oraz w miarę nabywania umiejętności, również wykonywania różnych prac (modeli) stolarskich od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.

 

W pracowni powstają następujące wyroby: ramy do obrazów, ławki drewniane z palet, stoliki ze skrzynek, kwietniki z opon obrabiane drzewem, układanki drewniane itp. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwala mieszkańcom na dokonywanie różnych drobnych napraw na terenie Domu Pomocy Społecznej, co podnosi u nich poczucie własnej wartości.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates