A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

MINI ZWIERZYNIEC

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku dysponuje "Mini zwierzyńcem" oraz nowo powstałym „Pszczelim światem”, czyli pasieką ze ścieżką edukacyjną oraz apiterapią. Oba obiekty pełnią nie tylko funkcje terapeutyczne, ale również stanowią miejsce rozrywki, które każdego dnia są odwiedzane przez naszych mieszkańców oraz mieszkańców całego powiatu opatowskiego i nie tylko. Na terenie „Mini zwierzyńca” można spotkać m. in. lamę, alpaki, kuce szetlandzkie, daniele a także pawie, papugi oraz bażanty. Ważnym elementem zwierzyńca są również konie huculskie, które w ramach hipoterapii, codziennie pomagają pensjonariuszom w rozwiązywaniu problemów psychicznych i fizycznych.

 

Godziny wstępu i zwiedzania obiektów:

 

„Mini zwierzyniec” - przez cały tydzień od 10:30 do 17:00

„Pszczeli świat” - od poniedziałku do piątku od 10:30 do 14:30, sobota - zamknięte,  niedziela od 11:00 do 15:00

 

 

NASZE ZWIERZAKI

 

LAMA ANDYJSKA

ALPAKA

DANIEL ZWYCZAJNY


KOŃ HUCULSKI

KUC SZETLANDZKI

KOZA DOMOWA


PAPUŻKA FALISTA

NIMFA

PAW INDYJSKI


GĘSIÓWKA EGIPSKA

BAŻANT DIAMENTOWY

BAŻANT ZŁOCISTYPSZCZELI ŚWIAT

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z "MINI ZWIERZYŃCA i PSZCZELEGO ŚWIATA


Zwiedzający obiekty są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu. Należy stosować się do poleceń osoby sprawującej opiekę. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektów tylko pod opieką dorosłych. Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają je tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą zmuszone opuścić obiekty.

 

1.      Zarządcą „Mini Zwierzyńca”, „Tężni” i „Pszczelego Świata” (dalej Obiekty lub Obiekt) jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.

2.      Zarządca Obiektów nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu, jak również za rzeczy pozostawione lub porzucone.

3.      Korzystający z Obiektów robią to na własną odpowiedzialność. Dzieci do lat 12 muszą przebywać na terenie Obiektów pod opieką osoby pełnoletniej.

4.      Opiekunowie i rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody poczynione przez podopiecznych.

5.      Mini Zwierzyniec” i „Tężnia” są czynne codziennie w godzinach 1030  – 1700 .

6.      „Pszczeli Świat” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 1030  – 1430  oraz w weekendy w godzinach 1100  – 1500 .

7.      Wejście na poszczególne Obiekty jest możliwe jedynie w wyznaczonych miejscach.

8.      Zakazuje się wjazdu samochodami na teren Obiektów oraz DPS w Zochcinku.

9.      Korzystającym z Obiektu może być osoba trzeźwa, nie będąca od wpływem środków odurzających, zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną.

10.   Na teren Placu nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt.

11.   Nakazuje się zachowanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 m (nie dotyczy osób, które wspólnie zamieszkują lub gospodarują).

12.   W sytuacji, gdy w danym Obiekcie nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m z uwagi na dużą liczbę przebywających, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

13.   Zaleca się, aby Korzystający byli wyposażeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny.

14.   Na terenie Obiektów zakazana jest jazda na rowerze, hulajnodze, łyżworolkach, deskorolkach, rolkach, jak również wnoszenie artykułów pirotechnicznych, balonów i przedmiotów czyniących hałas.

15.   Na terenie Obiektów zakazane jest wchodzenie na bariery, ogrodzenia, zaplecza i do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, sadzanie i stawianie dzieci na ogrodzeniach i barierkach oraz wkładanie rąk i nóg za te zabezpieczenia.

16.   Na terenie Obiektów zakazuje się karmienia, drażnienia i łapania zwierząt oraz pszczół.

17.   Na terenie Obiektów zakazuje się wrzucania do klatek i na wybiegi zwierząt jakichkolwiek przedmiotów, hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych, magnetofonów, odtwarzaczy mp3 itp., wypuszczania zwierząt z zagród, które w danym czasie zajmują, kąpania się w zbiornikach wodnych na terenie Mini zwierzyńca, niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu, handlu oraz rozdawania reklam i ulotek.

18.   Regulamin obowiązuje od 14.06.2021 r. do odwołania.

UWAGA: nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu skutkować będzie żądaniem natychmiastowego opuszczenia Obiektów.

 

 

GALERIA

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates