Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !


SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

14 lipca 2014 r.PIELĘGNIARKI Z ZOCHCINKA Z WIZYTĄ W SZWAJCARII

W dniach 14-19 czerwca 2014 roku pięć pielęgniarek, z DPS Zochcinka pojechało na zorganizowany wyjazd studyjny do Szwajcarii. Pobyt ten był możliwy dzięki realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach działań dodatkowych komponentu III Projektu KIK/57 pod nazwą- Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. Wyjazd ten był możliwy dzięki Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach .Celem wizyty była przede wszystkim wymiana doświadczeń między placówkami pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Poszerzenie wiedzy i uzyskanie dodatkowego doświadczenia przez uczestników w dziedzinie sprawowania opieki pielęgniarskiej . W czasie pobytu w Szwajcarii odwiedzono dwa miasta: Grenchen oraz Bazylea. W Bazylei zwiedzono centrum szkoleniowe ,,Od A Gesunheit beider Basel”, które kształci przyszłe pielęgniarki oraz opiekunów. Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii a także fundację Wirrgarten prowadzącą ośrodek terapii dziennej dla osób z demencją. Wizyta obejmowała zwiedzanie pięknego, historycznego miasta jakim jest Bazylea. Kolejnym punktem na mapie Szwajcarii było miasteczko Grenchen gdzie odwiedzono klinikę ,,Sunnepark Grenchen ”oraz budynek w którym mieści się fundacja ,,Schmeltz’’ prowadząca dom dla osób uzależnionych oraz po kryzysach psychicznych. Podróż do Szwajcarii okazała się być bardzo owocna w nowe doświadczenia zawodowe. Pozwoliła również optymistycznie spojrzeć na pozytywne zmiany zachodzące w naszym Domu Pomocy Społecznej.