Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !

25 lipca 2014 r.PRACE BUDOWLANE NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZOCHCINKU

Rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku prace budowlane realizowanego projekt w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy komponentu I postępują w szybkim tempie. Wspomniany powyżej komponent dotyczy inwestycji, w której przebiega modernizacja i przebudowa istniejącej bazy lokalowej DPS. Prawidłowo oraz zgodnie z planem postępują prace wykończeniowe związane z przebudową budynku kuchni na potrzeby gastroterapii. Dzięki tej formie terapii podopieczni nauczą się samodzielności w dziedzinie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych związanych z wyżywieniem. Nadal trwają prace wykończeniowe lokali aktywizujących dla mieszkańców. Pomieszczenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zaspakajały potrzeby bytowe, bezpieczeństwa, porządku, wolności, intymności oraz godności. Coraz bliżej końca są również działania związane z zagospodarowaniem terenu wokół naszego Domu. Budynek dawnej oczyszczalni ścieków, stajni oraz wozowni jest przystosowywany na potrzeby nowych form terapii zajęciowej i medycznej m.in. hipoterapii, zooterapii i silwoterapii.