A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

II Festiwal Piosenki Różnej Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 22 września 2017 roku, zespół „Relaks” mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w składzie: Zdzisław Słowik, Janusz Andre, Barbara Rak, Krystyna Rak, Bogusław Szmyt i Jan Futyma wzięli udział w II Festiwalu Piosenki Różnej Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Św. Nasz zespół zaśpiewał cztery popularne piosenki: „Cicha woda”, „Lipka” i hymn DPS Zochcinek „Nasz Dom”. Za występ artyści otrzymali od licznie zgromadzonej publiczności gromkie brawa. Za wykonanie piosenki „Cicha woda” zespół „Relaks” od jury festiwalu otrzymał wyróżnienie i nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie festiwalu na wszystkich uczestników czekał gorący poczęstunek. Wszyscy wrócili z festiwalu pełni wrażeń i bardzo zadowoleni.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates