A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

MINI ZWIERZYNIEC

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku dysponuje nowo powstałym "Mini zwierzyńcem". Obiekt ten pełni nie tylko funkcje terapeutyczne ale również stanowi miejsce rozrywki, który każdego dnia jest odwiedzany przez mieszkańców całego powiatu opatowskiego. Na jego terenie można spotkać m. in. lamę, alpaki, kuce szetlandzkie, daniele a także pawie, papugi oraz bażanty. Ważnym elementem zwierzyńca są również konie huculskie, które w ramach hipoterapii, codziennie pomagają pensjonariuszom w rozwiązywaniu problemów psychicznych i fizycznych.

 

NASZE ZWIERZAKI

 

LAMA ANDYJSKA

ALPAKA

DANIEL ZWYCZAJNY


KOŃ HUCULSKI

KUC SZETLANDZKI

KOZA DOMOWA


PAPUŻKA FALISTA

NIMFA

PAW INDYJSKI


GĘSIÓWKA EGIPSKA

BAŻANT DIAMENTOWY

BAŻANT ZŁOCISTY


 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z MINI ZWIERZYŃCA


Zwiedzający Mini zwierzyniec są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu. Należy stosować się do poleceń osoby sprawującej opiekę. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Mini zwierzyńcu tylko pod opieką dorosłych. Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają Mini zwierzyniec tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą zmuszone opuścić Mini zwierzyniec.

 

ZABRANIA SIĘ:
1. Wprowadzania i wnoszenia psów, kotów i innych zwierząt.
2. Przebywania osobom spożywającym alkohol, nietrzeźwym, pod wpływem innych środków odurzających, zachowującym się agresywnie i niewłaściwie.
3. Palenia tytoniu.
4. Jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach itp.
5. Wchodzenia na bariery, ogrodzenia, na zaplecza i do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
6. Sadzania i stawiania dzieci na ogrodzeniach i barierkach oraz wkładania rąk i nóg za te zabezpieczenia
7. Karmienia zwierząt własną żywnością, (żywność do karmienia wydaje obsługa)
8. Drażnienia i łapania zwierząt.
9. Wrzucania do klatek i na wybiegi zwierząt wszelkich przedmiotów
10. Hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych, magnetofonów, odtwarzaczy mp3 itp.
11. Wypuszczania zwierząt z zagród, które w danym czasie zajmują.
12. Kąpania się w zbiornikach wodnych na terenie Mini zwierzyńca.
13. Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
14. Przebywania na terenie Mini zwierzyńca przed i po ustalonych godzinach zwiedzania.
15. Handlu oraz rozdawania reklam i ulotek.

 

Dyrekcja Mini zwierzyńca nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.

 


 

GALERIA

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates