POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Dzień pracownika socjalnego

 

22 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku obchodziliśmy uroczyście Dzień Pracownika Socjalnego. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Ambryszewska oraz Radna Powiatowa Aneta Bławat.

Część oficjalna przebiegała w atmosferze życzeń i gratulacji przypadającego 21 listopada Święta Pracownika Socjalnego. Życzenia zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także zrozumienia ludzkiej słabości, oraz podziękowania za wkład pracy, szlachetne czyny, wytrwałość, cierpliwość i zrozumienie i uśmiech na twarzy, który przynosi ukojenie podopiecznym złożyli wszystkim pracownikom Starosta Bogusław Włodarczyk i Dyrektor DPS Jarosław Basak. Imienne listy gratulacyjne oraz nagrody i wyróżnienia otrzymali wszyscy pracownicy Domu.

Na zakończenie uroczystości pracownicy DPS obdarowali Starostę Opatowskiego bukietem kwiatów, dziękując Staroście za wsparcie i życzenia.

Część oficjalną zakończyło spotkanie pracowników przy kawie i słodkim poczęstunku.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates