POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

W słoneczną niedzielę 20 maja odbył się Dzień Otwarty Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Pełne wrażeń chwile w naszej placówce przeżywali tłumnie przybyli mieszkańcy jak i osoby zaproszone, oraz te, które przyszły tu po prostu zobaczyć, jak u nas jest. Nasi goście mogli zwiedzić Dom, zobaczyć pokoje w lokalach aktywizujących i nowe formy terapii tj. gastro-terapię, filmoterapię, terapię doświadczania świata, ergoterapię, silwo-terapię i hipoterapię; podziwiać zwierzęta w mini zwierzyńcu, skorzystać z przejażdżki bryczką orz popływać rowerem wodnym po akwenach DPSu. Dla rodzin odwiedzających naszą placówkę przewidziane były liczne atrakcje. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały dzieci i młodzież ze szkół z terenu powiatu opatowskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy i konkursy sportowe zorganizowane przez pracownika naszego Domu Piotra Zająca oraz nauczyciela WF-u ZS nr 2 w Opatowie Waldemara Domagałę oraz pokaz żonglerki piłką. Oblegane były również stoiska gastronomiczne, gdzie można było smakować pysznego bigosu i potraw z grilla. Dzień pełen wrażeń zakończył się późnym popołudniem zabawą taneczną

Dzień otwarty w DPS

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku zaprasza mieszkańców powiatu opatowskiego na dzień otwarty który odbędzie się 20 maja 2018r

W programie:

-Zwiedzanie domu

-możliwość zapoznania się z zasadami i warunkami zamieszkania w dps

-spotkania z mieszkańcami i pracownikami

-bezpłatne badanie ciśnienia i poziomu cukru

-zapoznanie się z formami terapii

-zwiedzanie mini zwierzyńca

-przejazd bryczką

-grill

 -pływanie rowerem wodnym i łódką po akwenach DPS

 

W celu ciągłego podnoszenia walorów mieszkalnych i bytowych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku podjęliśmy się remontu bazy sportowej naszej placówki. Własnymi siłami remontujemy boisko do piłki nożnej. Obecne boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych dla mieszkańców naszego domu. Obecna nawierzchnia nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia. Upadki są przyczyną kontuzji i urazów. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas zajęć terapii zajęciowej dla naszych mieszkańców. Poszerzy się i uatrakcyjni baza naszej placówki, która będzie mogła być wykorzystana również dla mieszkańców środowiska lokalnego, które uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego. Remont boiska DPS przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć terapii zajęciowej, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców ze społecznością lokalną.

Wraz z nastaniem upragnionej wiosny na terenie DPS w Zochcinku  rozpoczęły się prace remontowe placówki w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Środki finansowe pochodzą w całości z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.  Inwestycja ma na celu  polepszenie warunków mieszkalnych podopiecznych placówki.

Na budynkach mieszkalnych  trwa  wymiana okien na nowoczesne okna PVC oraz ocieplanie samych budynków, by zwiększyć komfort zamieszkania oraz zmniejszyć zużycie ciepła, co przełoży się na mniejsze koszty utrzymania. Ponadto budynki zostaną zabezpieczone instalacją odgromową.

 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przystąpił do realizacji projektu pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem projektu jest włączenie społeczne 100 osób (50 osób z niepełnosprawnością, uczestników WTZ w Opatowie oraz 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opatowskiego zamieszkujących na terenach wiejskich oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty WTZ o specjalistyczne wsparcie i usługi społeczne począwszy od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates