POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane.

 

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 6 lipca 2018r.

 Ogłoszenie nr 584612-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

TREŚĆ

Docieplenie oraz wykonanie elewacji ścian zewnętrznych budynku Fili Domu Pomocy Społecznej w Opatowie” oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 2033/4 i 2033/5. Zakres robót obejmuje:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych

2. Wymiana rynien i obróbki blacharskie

3. Elewacja 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 2018-07-20, godzina: 10:30

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 15-09-2018r.


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates