A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w okresie od 12.09.2018 do 11.09.2019r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w okresie od 12.09.2018 do 11.09.2019r.

Dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w okresie od 12.09.2018 do 11.09.2019r.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę - 11 września 2018r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na dostawę artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w okresie od 12.09.2018 do 11.09.2019r.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

okres od 12.09.2018 do 11.09.2019r..


Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 500224662-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates