A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty - 1 sierpnia 2017 r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

8 września 2017 r. do godz. 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

30 listopada 2017 r.


Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates