A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji koordynatora działań projektowych w projekcie pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskieg

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji koordynatora działań projektowych w projekcie pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe

TREŚĆ

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na pełnienie funkcji koordynatora działań projektowych w projekcie pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

10 styczeń 2018 r. do godz. 12:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji projektu wynosi: od 01.01.2018 do 31.12.2019

Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates