A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Nowa winda dla mieszkańców bloku „A”

 

Od października w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku na bloku „A” działa już nowoczesna winda. Kursuje z parteru na drugie piętro. Dzięki niej niepełnosprawni mieszkańcy DPS mogą samodzielnie poruszać się po całym budynku oraz uczestniczyć we wszystkich formach terapii zajęciowej oraz rehabilitacji prowadzonych w naszym domu. Inwestycja na budynku „A” pozwoliła zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne i tym samym ułatwiła funkcjonowanie osób na co dzień mieszkających w Domu Pomocy Społecznej, które poruszają się o kulach czy też na wózkach. Powstanie windy było możliwe dzięki dofinansowaniu środkami pieniężnymi z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates